Vårdnad och umgänge

Advokat Bo Ström har mångårig erfarenhet av frågor rörande vårdnad och umgänge med barn och hjälper dig gärna att undersöka möjligheterna att helt eller delvis finansiera eventuell tvist inom detta område med rättsskydd eller rättshjälp.

I frågor om vårdnad och umgänge med barn beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas. Frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor eller i samband med att ett mål om äktenskapsskillnad pågår. I mål om vårdnad, boende eller umgänge finns möjligheter att finansiera kostnaden för ombud, ofta en advokat eller jurist, genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller genom rättshjälp.