Advokatbyrån Bo Ström AB

Advokat Bo Ström är Ledamot av Sveriges advokatsamfund alltsedan år 1996 och har som utbildning Juris kandidatexamen och Fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet.

Advokat Bo Ström har fullgjort notarietjänstgöring vid både tingsrätt och länsrätt och har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå.

Sedan flera år tillbaka är advokatbyråns huvudinriktningar brottmål - offentliga försvar och målsägandebiträde, asylrätt, LVU- och LVM-mål och familjerätt - vårdnad och umgänge.